پنجمین ویژه برنامه رادیو اینترنتی پاسخ با عنوان «انقلاب مردم؛ انتخاب مردم»

feature
پنجمین ویژه برنامه رادیو اینترنتی پاسخ با عنوان «انقلاب مردم؛ انتخاب مردم»

پنجمین ویژه برنامه رادیو اینترنتی پاسخ با عنوان «انقلاب مردم؛ انتخاب مردم» در ۳۰ پادکست منتشر شد.

💠 عناوین برخی از برنامه‌ها:
1️⃣ بررسی مبانی، شیوه‌ها و روش‌های جهاد تبیین
2️⃣ آینده انقلاب اسلامی و مقاومت
3️⃣ جهاد تبیین و خنثا سازی جریان تحریم
4️⃣ جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناخت
5️⃣ مبانی و منطق مقاومت و استکبار ستیزی
➖چالش‌های معرفتی نسل جوان در مواجهه با انقلاب اسلامی
➖نگاه به جوان در گفتمان غرب و گفتمان انقلاب اسلامی
➖انقلاب اسلامی؛ انتظارات و مطالبات نسل نو
➖انقلاب اسلامی، نسل نو، تهدیدها و فرصت ها
➖انقلاب اسلامی؛ رویش‌ها و ریزش های نسل نو
➖انقلاب اسلامی، امیدها و بیم های نسل نو نسبت به آینده
➖تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه بین‌الملل
➖مبانی و منطق مقاومت و استکبار ستیزی
➖جهاد تبیین و خنثی سازی جریان تحریف
➖بررسی مبانی و روش‌های جهاد تبیین
➖آینده انقلاب اسلامی و مقاومت
➖جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی
➖نسل نو و گام دوم انقلاب اسلامی
➖چالش‌های معرفتی نسل جوان در مواجهه با انقلاب اسلامی
➖انتظارات و مطالبات نسل نو از انقلاب اسلامی
➖جنگ ترکیبی در حوزه دانش و نسبت آن با سند 2030
➖عرصه‌های جنگ ترکیبی در دانشگاه‌ها
➖اقتصاد؛ چالش جمهوری اسلامی در جنگ ترکیبی
➖جایگاه رسانه در جنگ ترکیبی با تأکید بر اغتشاشات ۱۴۰۱

00:00

برنامه های دیگر

ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
Skip to content