ویژه برنامه حجاب- قسمت 7 «تأثیر حجاب بر شکوفایی توانمندی های بانوان»

feature
ویژه برنامه حجاب- قسمت 7 «تأثیر حجاب بر شکوفایی توانمندی های بانوان»

💠 تأثیر حجاب بر شکوفایی توانمندی های بانوان
🔸چهارمین ویژه برنامه رادیو اینترنتی پاسخ
با عنوان شبهات حجاب (قسمت هفتم)

💠 با حضور استاد:
🔸خانم دکتر مریم اردبیلی

💠 موضوعات برنامه‌:
🔸موضوع حجاب و مسائل مربوط به آن تأییدی هست بر حضور اجتماعی زن.
🔸راه حل اسلام حفظ زنانگی زن در کنار تأیید حضور او در اجتماع بود؛ اما غرب به سمت حذف این جنبه از وجود زن حرکت کرد و برای رسمیت دادن به حضور زن در اجتماع زنانگی او را پایمال کرد.
🔸یکی از علت‌های اصلی هجمه علیه حجاب، تبیین های نادرست و ناقص از فلسفه و کارکرد حجاب است.

 

 

🔻به کانال رادیو اینترنتی پاسخ بپیوندید

00:00

برنامه های دیگر

ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
ویژه برنامه, حجاب و عفاف
Skip to content