نقش و جایگاه طلاب خواهر در جامعه

feature
نقش و جایگاه طلاب خواهر در جامعه

دکتر معصومه ظهیری در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ گفت:

همان طور که نیازهای جامعه تغییر کرده است، خوانش دوباره و به روزرسانی برنامه های آموزشی، تبلیغی و تربیتی حوزه های علمیه لازم به نظر می آید.

باید دانست که تفاوتی اساسی بین جامعه ما و جامعه غرب وجود دارد؛

در جامعه غرب زنان برای به دست آوردن حقوق خود جنگیده اند و این در حالی است که اسلام ناب به خودی خود حقوق زن را به خوبی تبیین نموده است.

چه آن نگاهی که عزلت و ممنوعیت فعالیت در عرصه های اجتماعی را برای زنان در نظر می گیرد و چه آن نگاهی که دیدگاه ابزارمحور در جهت سوء استفاده زَرمداران در مورد زن دارد، هردو حامل محرومیت و پایمال شدن حقوق این جنس بشر است.

استاد حوزه و دانشگاه تشریح کرد:

نقش و جایگاه طلاب خواهر در جامعه/ فمینیست فاقد توان احیای حقوق ذاتی زنان است.

00:00

برنامه های دیگر

Skip to content